MODURI IN CARE EDUCATIA POATE ERADICA SARACIA

Numărul unu din lista obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) stabilite de Națiunile Unite și una dintre cele mai mari provocări este eradicarea sărăciei. Pe baza estimărilor Organizației Națiunilor Unite, peste 700 de milioane de oameni trăiesc sub pragul internațional de sărăcie de 1,90 USD pe zi și acest lucru nu se va schimba decât dacă luăm cu toții măsurile corecte.

Majoritatea experților sunt de acord că educația este cel mai eficient mod de a scoate milioane de oameni din sărăcie – accesul la educație de înaltă calitate are ca rezultat o creștere economică decentă (ODD 8), creând un efect eficient pentru a atinge obiectivul 1 (fără sărăcie) mai realizabil.

Educația nu este un glonț de argint atunci când vine vorba de a pune capăt sărăciei, dar are un rol crucial , atât în asigurarea ODD 1, cât și în îndeplinirea angajamentului luat de statele membre în semnarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă: să nu lase pe nimeni in urmă.

UNESCO consideră că lupta împotriva sărăciei necesită întărirea capacităților indivizilor prin educație, care reprezintă o sursă nu numai de angajare, ci și de mândrie și demnitate.

Întarirea capacitatii de ințelegere si comunicare a copiilor și, în special, a fetelor, este de o importanță crucială. Cu toate acestea, trebuie să căutăm, de asemenea, să îmtărim familiile și comunitățile prin educație, permițându-le părinților să își susțină mai bine proprii copii prin școală și în medii educaționale non-formale, iar comunitățile să solicite și să întruchipeze tipurile de schimbări pe care vor să le vadă, pentru ei și pentru generațiile viitoare.

Dar cum ne asigurăm că învățarea este accesibilă tuturor și cum, în special, stabilim, promovăm și menținem spații și oportunități de învățare bazate pe comunitate pentru toată lumea, tineri și bătrâni?

Abordarea sărăciei la nivel local, național și internațional necesită mobilizarea resurselor și coordonarea acțiunilor. UNESCO, în calitate de agenție specializată pentru educație a Organizației Națiunilor Unite, este desemnată să conducă și să coordoneze Agenda Educație 2030, care face parte dintr-o mișcare globală de reducere a sărăciei prin 17 obiective de dezvoltare durabilă și, în special, prin ODD 1 până în 2030.

Mai jos avem 3 moduri în care educația poate contribui la eliminarea sărăciei:

Potrivit rapoartelor oficiale, 171 de milioane de persoane au fost scoase din situații de sărăcie extremă în ultimii 10 ani, după ce au părăsit școala cu abilități de citire de bază. Statisticile arată că, dacă toți copiii ar fi educați cu abilități de citire și scriere, sărăcia lumii ar putea fi redusă cu 15% pe an. În scopul îmbunătățirii competențelor timpurii de limbă și alfabetizare pentru copii, se pot folosi instrumente audio. Programul care foloseste si asemenea instrumente îi poate ajuta pe elevi și școli să își îmbunătățească abilitățile de comunicare, alfabetizare și limbă. Alfabetizarea este începutul fundamental al educației.

Educația reduce inegalitatea

Organizația Națiunilor Unite a constatat că una dintre cele mai mari inegalități care păstrează ciclul sărăciei este genul. În țările în curs de dezvoltare, educația joacă un rol important în a oferi femeilor mai mult control asupra numărului de copii pe care îi au. După un an suplimentar de educație primară, salariul individual al unei fete crește la 10-20% și 25% cu studii medii. Mai mult, 80% din salariul unei mame se duce catre familia ei, ceea ce poate duce la scoaterea unei gospodării din sărăcie.

Educația poate influența schimbările climatice

Schimbările climatice generale, precum și frecvența în creștere rapidă a dezastrelor naturale, ar putea conduce până la 2030 până la 122 de milioane de oameni în sărăcie, așa cum a menționat UNESCO. Oferind educație primară și secundară cetățenilor, aceasta poate oferi viitorilor fermieri abilități de gândire critică pentru a încuraja o schimbare durabilă în agricultură și pentru a contribui la combaterea sărăciei.

 Este esențial pentru noi să integrăm schimbările climatice și ecologice în programa educațională. Aceste abilități pot avea un impact asupra elevilor în înțelegerea, analizarea și utilizarea resurselor lor pentru a gândi creativ și a-și schimba comportamentul către un viitor pozitiv.

Educația pentru toți, creeaza dezvoltare economica

Unul dintre cele mai importante exemple de utilizare a învățării în reducerea sărăciei provine din Afganistan, o țară cu una dintre cele mai scăzute rate de alfabetizare din lume, unde UNESCO, împreună cu autoritățile naționale, lucrează în prezent la implementarea atât a alfabetizării generale de bază și cursuri de alfabetizare bazate pe abilități. Aceste activități, care fac parte din Programul de Îmbunătățire a Alfabetizării în Afganistan (Enhancement of Literacy in Afghanistan -ELA)sprijinit de guvernele din Finlanda, Japonia și Suedia, promovează alfabetizarea prin includerea abilităților profesionale de bază în educație, vizând astfel atât creșterea economică, cât și alfabetizarea și oferind cursanților resursele de care au trebuință ca iasă din sărăcie.

Programul ELA a început în 2008 și va continua până în 2022. Are deja un impact semnificativ asupra vieții de zi cu zi a oamenilor din țară. Programul a contribuit la cresterea puterii femeilor nu numai prin îmbunătățirea abilităților de alfabetizare, ci și prin faptul că le-a permis să se angajeze în activități viabile de generare a veniturilor, care, la rândul lor, le ajută să contribuie la mijloacele de trai ale familiilor lor.

Educația este esențială pentru dezvoltarea economică a lumii noastre și poate contribui la eradicarea sărăciei. Credem că un sistem educațional echilibrat promovează dezvoltarea economică, productivitatea și poate genera venituri individuale. Investiția în educație poate fi un mijloc eficient de eradicare a sărăciei, dar aceasta depinde de cât de bine este adaptată la contextul său.

Institutul UNESCO pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții a organizat recent cea de-a patra Conferință Internațională despre Învățare în Orașe din orașul Medellín, Columbia. În timpul conferinței, experți în educație și reprezentanți ai orașelor din întreaga lume au împărtășit modalități inovatoare de revitalizare a învățării în comunități și în special pentru segmentele marginalizate ale societății. Conferința a oferit participanților oportunitatea nu numai de a-și împărtăși experiențele în implementarea acțiunilor locale care sprijină incluziunea prin învățarea pe tot parcursul vieții, ci și de a evidenția mecanismele puse în aplicare pentru a monitoriza progresele realizate în strategiile lor locale de incluziune.

Strategiile evidențiate în cadrul conferinței demonstrează că marea varietate de abordări potențiale pentru a pune capăt sărăciei este adoptată la nivel local. Ele reflectă, de asemenea, rolul central pe care orașele îl acordă din ce în ce mai mult învățării pe tot parcursul vieții în a răspunde acestor probleme.