Anunt selectie expert proiect POCA

Asociatia Clubul Sportiv Smart Atletic, in calitate de beneficiar al proiectului Impreuna pentru Comana-strategie de dezvoltare prin consultare, dialog si branding local, finanțat din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European Cod SIPOCA/SMIS2014+: 1053/151340, anunta lansarea selectiei pentru ocuparea unui post de Facilitator, asimilat cod COR 341204 – facilitator de dezvoltare comunitara, pentru o perioada de 5 luni in intervalul septembrie 2022-februarie 2023.

Persoanele interesate sunt rugate sa consulte mai jos anuntul de selctie si procedura.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *