Asociatia Club Sportiv Smart Atletic deruleaza proiectul: ACCES 360°

Program integrat de ocupare sustenabilă și de calitate a forței de muncă în Regiunea Sud Muntenia codul MySMIS: 121072

Proiect derulat de Asociația Club Sportiv Smart Atletic în parteneriat cu Partners Consulting SRL

Obiectivul general al proiectului este imbunatațirea nivelului de competențe pentru 360 de persoane defavorizate  ce au domiciliul în județele: Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu, Prahova, Călărași și Ialomița – Regiunea Sud-Muntenia.   

Prin proiect încercăm să atingem următoarele obiective specifice:

OS1: Informarea si consilierea profesionala a celor 360 persoane din GT, prin Activarea si furnizarea unui pachet SMART 360° (pe 5 dimensiuni complementare) de servicii specializate si personalizate de informare si consiliere profesionala si de medierea muncii pentru stimularea ocuparii.

[S] Selectare si mentinere grup tinta                                     

[M] Medierea muncii                                   

[A] Acces la servicii personalizate de informare si consiliere profesionala                                            

[R] Realizarea retelei “Acces 360” sub forma unei platforme online                                        

[T] Teambuilding, testare si transferabilitate.

OS2: Organizarea si derularea unui program personalizat de formare profesionala in 5 domenii de activitate, corelate cu nevoile specifice de pe piata muncii din regiunea Sud Muntenia pentru 350 persoane din GT, in medie cate 50 pers din fiecare judet :

someri si persoane inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilitați, persoanele cu nivel redus de educație);

persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzistența si semisubzistență;

cetațeni români aparținând minoritații roma, in meseriile de manichiurist-pedichiurist, lucrator in comert, sudor electric, agent de securitate si confectioner asamblor articole textile si certificarea a minim 289 persoane.

Alocarea totală a proiectului este de: 4.249.150,54 lei din care valoarea cofinanțării asigurate de Uniunea Europeană  este de 3.611.777,96 și a finanțării naționale este de 637.372,58

Proiectul se derulează pe o perioadă de 18 luni între 25.07.2018 data începerii și 24.01.2020 data finalizării proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *